Meritve električnih instalacij in strelovodov - Marko Luks

Dokumenti

Zakoni, tehnične dokumentacije in pravilniki

Zakon o graditvi objektov ZGO-1B
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/prostor/zakon_o_graditvi_objektov/

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list RS, št 41/09)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=92439

Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije
Priloga: tsg_N_002_2009.pdf

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=91620

Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele
Priloga: tsg_strela.pdf

Stopnja IP zaščite
Priloga: stopnja_zascite_IP.pdf

slike