Meritve električnih instalacij in strelovodov - Marko Luks

Meritve električnih inštalacij jakega toka

Meritve električnih inštalacij jakega toka

Izvajamo strokovni pregled, preizkus delovanja zaščitnih naprav ter meritve električnih inštalacij.

Naša ponudba obsega:

 • posnetek stanja električnih inštalacij in električne opreme
 • pregled in meritve električnih inštalacij
 • pregled in meritev razdelilnikov
 • kontrola, pregled in meritev električnih inštalacij na gradbiščih
 • kontrola, pregled in meritev električnih inštalacij na zahtevnih objektih (elektroenergetski objekti, eksplozijsko ogroženi prostori, …)
 • kontrola in meritve prenapetostnih odvodnikov
 • merjenje električne upornosti tal in sten neprevodnih prostorov
 • merjenje električne upornosti polprevodnih tal
 • meritev osvetljenosti prostorov
 • meritev kakovosti napetosti
 • izdelava merilnih protokolov in izjav
 • izdelava enopolnih shem razdelilnikov
 • označitev razdelilnikov
 • tehnična dokumentacija PID

Če so pri pregledu, meritvah in preizkusih ugotovljene nepravilnosti izvedemo poročilo o stanju in priporočilo za odpravo pomankljivosti. Po želji vam pomankljivosti tudi odpravimo.

slika_storitev1