Meritve električnih instalacij in strelovodov - Marko Luks

O podjetju

Elektro meritve – Varen in zanesljiv stik z električno energijo.

Elektro meritve je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2004 in se ukvarja z meritvami električnih inštalacij in naprav, izdelavo tehnične dokumentacije ter vodenjem oziroma nadzorom nad izvedbo elektro inštalacijskih del. Imamo tudi bogate izkušnje pri obratovanju, vodenju in vzdrževanju visokonapetostnih energetskih objektov. Ukvarjamo se tudi z izvedbo meritev elektro napeljav za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Podjetje je član Obrtne zbornice Slovenije in Inženirske zbornice, Slovenije. Preko združenja NNELI (Elektrotehniška zveza Slovenije) smo vključeni v shemo e-test, ki temelji na osnovi presoje skladnosti ter preglednosti na področju nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav ter za zaščito pred delovanjem strele.

Imamo potrdilo usposobljenosti po programu izpopolnjevanja EDISON z modulom PLUS za meritev varnosti in kakovosti pri zahtevnih objektih.

Podjetje je vpisano v imenik projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije, za odgovorno vodenje del in odgovorno vodenje gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in odgovorno vodenje nadzora za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

Pri svojem delu uporabljamo sodobne merilne inštrumente in programsko opremo (ACAD 2008, Blist, Cening, LogoSoftComfort, …).