Meritve električnih instalacij in strelovodov - Marko Luks

Meritve strelovodnih in ozemljitvenih naprav

Meritve strelovodnih in ozemljitvenih naprav

Izvajamo strokovni pregled, preizkus in meritve strelovodnih naprav in ozemljil.

Naša ponudba obsega:

  • prve in periodične meritve strelovodov in ozemljil
  • pregled in meritev strelovodnih napeljav in ozemljitev objektov v zaščitnem nivoju 1 in 2, zaščite pred delovanjem strele
  • meritve upornosti vseh delov strelovoda in odkrivanje morebitnih napak ali poškodb
  • meritve ozemljitev transformatorskih postaj
  • meritve specifične upornosti zemlje
  • meritev napetosti dotika in koraka
  • vizualni in funkcionalni pregled strelovoda ter ovrednotenje skladnosti s predpisi
  • izdelava uradnega merilnega poročila

Če so pri pregledu, meritvah in preizkusih ugotovljene nepravilnosti izvedemo poročilo o stanju in priporočilo za odpravo pomankljivosti. Po želji vam pomankljivosti tudi odpravimo.

slika_storitev4