Meritve električnih instalacij in strelovodov - Marko Luks

Projektna dokumentacija

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije

Nudimo tudi izdelavo projektov.

Naša ponudba obsega:

  • izdelava elaborata priključitve
  • izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI, PID
  • izdelava popisa del in predizmer materiala
  • izdelava predračuna za potrebe investitorja, izvajalca ter drugih udeležencev projekta.
  • izdelava in vodenje knjige obračunskih izmer
  • izdelava in nadzor nad izvajanjem terminskega plana
slika_storitev6