Meritve električnih instalacij in strelovodov - Marko Luks

Vodenje in nadzor pri gradnji objektov

Vodenje in nadzor pri gradnji objektov

Izvajamo strokovni nadzor in vodenje del pri gradnji objektov po zakonu o graditvi objektov.

Naša ponudba obsega:

  • strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov oziroma izvajanjem del (količinski, kakovostni, terminski in obračunski nadzor)
  • usklajevanje del vseh udeležencev pri gradnji, nadzor nad uresničevanjem investicijskega programa, nadzor nad objektom v času poskusnega obratovanja
  • v primeru zahtevnih objektov za vas opravljamo funkcijo odgovornega nadzornika

Storitve nadzora izvajamo s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki so specializirani in v praksi preizkušeni strokovnjaki s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike ter elektronike, ekonomskih, finančnih in pravnih ved.

slika_storitev5